Free ↠ Còisir Nan Gunna By Anndra A. Dunn – Submitalink.info

Free ↠ Còisir Nan Gunna By Anndra A. Dunn – Submitalink.info This Novel Is Part Of The Aiteal Series And Is A Fantastic First Book From Anndra Dunn Set In The Second World War, It Gives A Deeply Researched View Of The War From Young Island Men S PerspectiveIs E A Th Ann, Agus Tha An Cogadh Ann An E Rpa A Dol Gu L Idir, Le Airmean Hitler A D Anamh Ionnsaigh Air Gach D Thcha Agus Feum Aig Breatainn Agus An Fhraing Seasamh Nan Aghaidh Uill, Sin A Shaoil Uilleam MacLe Id Nuair A Chaidh E Don Arm, Co Dhi Anns An Fhraing Chan Eil C Il A Tachairt, Agus Chan Eil Ann An Cogadh Uilleam Ach S Irdseantan Fiadhaich, Bully Beef A Mach A Tionaichean, A Seasamh Faire Ann An Trainnse Airson Uairean A Th De Fada Agus Sabaid Ghoirid Gheur Bho M Gu M


10 thoughts on “Còisir Nan Gunna

  1. Nathaniel Nathaniel says:

    Nuair a dh ineadh e a sh ilean, ch theadh e an toll cearbach dubh dearg ann am broilleach a Ghearmailtich Cho g s a bha e Am b e mort a bha ann Smaoinich e air na poi


  2. Alison Lang Alison Lang says:

    Eachdraidh bhr nach nan saighdearan Gaidhealach aig St Valery, ach chithear an seo cuideachd an c irdeas eatarra, bhachdas is tachartasan ne nach Feallsanachd agus fealla dh an


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *