სექსუალობა Paperback

სექსუალობა Paperback შესავალიგიგი თევზაძე;სექსუალობა საქართველოში: რაოდენობრივი კვლევის შედეგებითათია კეკელია, ელენე გავაშელიშვილი, თამარ ბრეგვაძე;სექსუალობა საქართველოში: თვისობრივი კვლევის შედეგებითათია კეკელია, ელენე გავაშელიშვილი;სექსუალობა: ტრადიციას, მოდერნულობასა და პოსტმოდერნს შორისგიგა ზედანია;დამატება რაოდენობრივი კვლევის ტექნიკური ანგარიში


10 thoughts on “სექსუალობა თანამედროვე საქართველოში დისკურსი და ქცევა

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *